Anasayfaya dön
 
BU BÖLÜMDE
Site Haritası    

Koşullar & Yasal Uyarı

Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, raporlar, tablolar, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar Şahel A.Ş.'e aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun Şahel A.Ş.'in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı,bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

Şahel A.Ş.'in web sitesindeki bağlantılar sizi Şahel A.Ş. ağının dışına götürebilir. Şahel A.Ş., bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. Şahel A.Ş., bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Şahel A.Ş. bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan tüm unsurlar; sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Şahel A.Ş. duyuru yapmadan bilgi, materyal, şartname , model, kullanılabilirlik konularında istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şahel A.Ş.; bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan Şahel A.Ş. kesinlikle sorumlu değildir.

İnternet aracılığıyla Şahel A.Ş.'e ilettiğiniz her tür bilginin (her tür bilgi, başvuru formu, yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri Şahel A.Ş.'e geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin Şahel A.Ş. tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

18 yaşından küçüklerin, Şahel A.Ş. 'in Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Şahel A.Ş. sorumlu değildir.

Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Şahel A.Ş.'in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

İş bu anlaşmanın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer'i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.En üste dön